Scroll Top
webinar omgaan met onzekerheid en faalangst bij dyslexie en dyscalculie (Demo)

Input Balans debat ‘consequenties overheveling zorg ernstige enkelvoudige dyslexie naar onderwijs’

Op 18 mei debatteert de commissie jeugd van de Tweede Kamer over het onderzoek naar de ‘consequenties overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs’. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van Rene Peters (CDA), waarin hij verzoekt de behandeling van dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden te laten lopen. En daarbij te onderzoeken welk budget er hiervoor van de Jeugdwet, waaronder Ernstige dyslexiezorg (ED) nu valt, overgeheveld zou moeten worden naar het onderwijs.

Grote consequenties

Uit het onderzoek komt naar voren dat de consequenties van een overheveling van de vergoede dyslexiezorg naar de samenwerkingsverbanden groot is. Het advies van de onderzoekers is daarom niet over te gaan tot een volledige overheveling. In het onderzoek wordt benoemd dat er juist kansen zijn voor kwalitatief goed leesonderwijs, zónder overheveling van de middelen vanuit de jeugdwet naar de samenwerkingsverbanden. Dit kan worden bereikt door het versterken van de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders en het inbouwen van waarborgen om het onderwijs te betrekken.

Overheveling middelen niet nodig

Leerlingen zijn gebaat bij goed leesonderwijs en, wanneer dat nodig is, leesondersteuning. Dit behoort tot de basisondersteuning die een school moet bieden. Daarvoor krijgen zij nu al middelen. Kinderen die ondanks goede leesondersteuning een ernstig en hardnekkig leesprobleem houden, hebben binnen de zorg gespecialiseerde behandeling nodig voor ernstige dyslexie. Hiervoor is geen overheveling van de middelen voor ernstige dyslexiezorg nodig. Het is zelfs maar de vraag of hiermee bovengenoemd knelpunt zal worden opgelost. Risico is dat zorgmiddelen besteed zullen worden aan onderwijsondersteuning, ten koste van kinderen die wel gespecialiseerde dyslexiezorg nodig hebben.

Brief naar Kamer met steun van andere organisaties

Oudervereniging Balans kan zich grotendeels vinden in de uitkomsten van het onderzoek. En heeft hierover met steun van Ouders & Onderwijs, Stichting Dyslexie Nederland en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Lees de hele brief hier.

Houd de website van Balans in de gaten voor meer informatie over het debat op 18 mei 2022.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.