Scroll Top
Hofvijver Den Haag

Wie zijn de nieuwe bewindspersonen onderwijs en jeugdzorg?

De nieuwe bewindspersonen waarmee Balans de samenwerking zoekt, zijn sinds gisteren: Robbert Dijkgraaf (minister OC & W), Dennis Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) en Maarten van Ooijen (staatssecretaris VWS). Hierbij een korte introductie.

Balans heet de drie nieuwe bewindslieden van harte welkom in hun nieuwe posities en hoopt op een constructieve samenwerking vanuit toewijding en bemoediging voor ouders en hun kinderen in onze doelgroep. Politiek is best een grillig fenomeen maar dan nog kunnen open lijnen en transparantie tot goede perspectieven leiden. Dat is het overkoepelende doel van de interactief gerichte samenwerking, die wij met ‘Den Haag’ opzoeken.

Meer specifiek ingezoomd op de twee ministers en de staatssecretaris:

Robbert Dijkgraaf (D66)

Robbert Dijkgraaf (1960) is de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanuit D66. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Een quote van hem, die vermoedelijk zijn persoonlijke missie en visie weergeeft daar waar het zijn functie aangaat, is deze:

‘Onderwijs en onderzoek zijn het fundament onder ieders toekomst. Daarom maken we studeren betaalbaarder en investeren we fors in wetenschap. En we werken aan een toekomst waar iedereen vrij is om zich ten volle te ontwikkelen en te kunnen zijn wie ze willen zijn.’

Dijkgraaf, die tot zijn ministerschap directeur was van het Institute for Advanced Study in Princeton, heeft als dossiers:  het MBO, HO (incl. studiefinanciering /leenstelsel, wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek 1e, 2e en 3e geldstroom), Wetenschapsbeleid, Lerarenbeleid (onder meer opleidingen), Emancipatie, DUO, Inspectie van het onderwijs en het Fonds Onderzoek en Wetenschap.

Dennis Wiersma (VVD)

Dennis Wiersma (1986) is de nieuwe minister van Primair en Voortgezet Onderwijs. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn quote:

‘Op school leg je de basis voor een succesvolle toekomst. Goede leraren zijn daarvoor cruciaal. Je moet er zelf voor werken, maar je hebt ook een eerlijke kans nodig en soms een steuntje in de rug. Uit welk gezin je ook komt. Daar zet ik me volledig voor in.’

Wiersma, die tot zijn ministerschap staatssecretaris was van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III, heeft als dossiers: voor- en vroegschoolse educatie; Primair onderwijs; Voortgezet onderwijs; Speciaal en passend onderwijs; Informeel onderwijs;  Kansengelijkheid; Lerarenbeleid (onder meer arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel) en ook nog onder meer DUO en de Inspectie van het Onderwijs (PO en VO).

Maarten van Ooijen (CU)

Maarten van Ooijen (CU)(1990) is de nieuwe staatsecretaris Jeugdzorg. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn quote:

‘Hoop bieden, dat is de kern waar deze rol voor mij om draait. Hoop bieden door te luisteren en mensen te begrijpen. Dat kan ik niet alleen, dat doen we samen. Samen bouwen we aan goede, toegankelijke zorg voor ieder kind en een gezonde toekomst voor iedereen.’

Van Ooijen, was tot hiervoor wethouder bij de gemeente Utrecht met als portefeuille maatschappelijke ondersteuning, welzijn, asiel en integratie en ook sport. Zijn dossiers zijn onder meer: WMO en mantelzorg, Jeugdbeleid, Jeugdwet en Jeugdgezondheidszorg en de GGD in het gemeentelijk domein.

Bron: Rijksoverheid.nl

Regeerakkoord

Deze bewindslieden moeten gaan uitvoeren wat in het Regeerakkoord staat. Wil je weten wat de belangrijkste punten zijn op het gebied van onderwijs en jeugdzorg? Lees dan ons artikel: Wat staat er over onderwijs en jeugdhulp in het Regeerakkoord?

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.