Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Onderzoek naar inclusieve kinderopvang in opdracht van Directie Kinderopvang Ministerie SZW

In samenwerking met de Directie Kinderopvang van het ministerie van SZW voert onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek uit naar (inclusieve) opvang van kinderen die een extra zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben vanwege bijvoorbeeld een ontwikkelachterstand, een stoornis, een fysieke of verstandelijke handicap. 

Waar loop je als ouders tegenaan bij het zoeken naar een passende plek en wat zijn je ervaringen  met de opvang?

Opzet en planning

Voor dit onderzoek zoeken ze 30 ouders om mee in gesprek te gaan. Ben jij een ouder van een kind met extra ondersteuning dat gebruik maakt van kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang) of een plusopvang of een medisch kinderdagverblijf of kinderdienstencentrum? Doe mee door een mailtje te sturen naar [email protected].

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt een selectie gemaakt, het onderzoeksrapport is anoniem en je ontvangt na deelname een financiële vergoeding van €30,-.

Gesprekken zullen via videobellen worden gehouden (ongeveer 45 minuten) en vinden op een voor jou passend moment in de laatste twee weken van augustus plaats.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?