Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Aandachtspunten van ouderorganisaties voor het regeerakkoord

Balans stuurde samen met 7 andere ouderorganisaties, waaronder Ouders & Onderwijs een brief naar de informateur. In de brief staan aandachtspunten voor het onderwijs die wij belangrijk vinden om de komende kabinetsperiode te realiseren.

Als ouderorganisaties zien we dat er de komende jaren veel nodig is om de basis voor goed onderwijs op orde te krijgen. Aanpassingen in wet- en regelgeving en investeringen zijn daarvoor noodzakelijk. In deze brief doen we voorstellen om ons onderwijs te verbeteren. Denk aan kleinere klassen, het regelen van leerrecht in de wet, kansrijk onderwijs voor ieder kind en het verbeteren van de rechtspositie van ouders.

In dit factsheet hebben we al onze speerpunten nog eens kernachtig samengevat.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?