Scroll Top

Tweede Kamer stemt over Wet versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

De Wet versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs gaat hen meer inspraak en rechten geven binnen passend onderwijs. Op 18 april sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en werden er ook moties ingediend. Wij zien het wetsvoorstel als een klein stapje in de goede richting. En zullen blijven aandringen op leerrecht.

Hoorrecht voor hele kleine groep leerlingen

Hoorrecht (je mening mogen geven over beslissingen die jou aangaan) wordt in deze wet geregeld voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit is maar een hele kleine groep van de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. We weten immers dat dit OPP er in de praktijk vaak niet is. Van alle leerlingen krijgt 8,2% extra ondersteuning, waarvan in het basisonderwijs maar 0,9% een OPP heeft. In het voortgezet onderwijs is dit slechts 1,7%. Hoorrecht is er dus maar voor een hele kleine groep leerlingen.

Voorstellen uitbreiden hoorrecht

Tijdens het debat stelden Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks/PvdA) en Ilana Rooderkerk (D66) voor om het hoorrecht uit te breiden. Het voorstel van Westerveld pleit ervoor om alle leerlingen mee te laten praten over de het aanbod van de basisondersteuning en extra ondersteuning op school. Het voorstel van Rooderkerk houdt in dat alle leerlingen, met én zonder OPP, mee kunnen praten over de basisondersteuning én de extra ondersteuning die zij ontvangen. Het voorstel van Westerveld is aangenomen, maar het voorstel van Rooderkerk niet. Individuele leerlingen krijgen volgens de wet dus geen hoorrecht op hun extra ondersteuning wanneer zij geen OPP hebben.

Brief

Ouders & Onderwijs, LAKS en Oudervereniging Balans stuurden voor de stemming over wet en de voorstellen van Westerveld en Rooderkerk een brief waarin we uitlegden dat de voorstellen wel uitvoerbaar zijn en dat leerlingen en ouders hiermee erg geholpen zouden zijn.

Andere moties en afspraken

De minister moet van de Kamer afspraken maken met samenwerkingsverbanden over de verwerking van ervaringen van leerlingen en ouders tijdens het opzetten, ontwikkelen en evalueren van ouder- en jeugdsteunpunten. In kaart laten brengen hoe ouder- en jeugdsteunpunten de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte makkelijker kan maken. En afspraken maken met samenwerkingsverbanden over de onafhankelijkheid van de ouder- en jeugdsteunpunten.

De Eerste Kamer moet nog stemmen over de Wet versterking positie ouders en leerlingen. Verwachting is nu dat het onderdeel over de Ouder- en jeugdsteunpunten in werking treed op 1 januari 2025. En het hoorrecht en opnemen van het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids op 1 augustus 2025.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.