Scroll Top
Omslagfoto van het EASPD-rapport Transition from Special Education to Inclusive Education Systems

Nederland scoort slecht op inclusief onderwijs

Rubriek ‘ONDERZOCHT’

Dagelijks verschijnen onderzoeken met resultaten die je kunnen helpen de ondersteuningsbehoefte van je kind beter te begrijpen. René Lamers spit ze door en deelt opvallende resultaten. Deze keer: Inclusief onderwijs in Europese landen.

In Europa is het onderwijs voor kinderen met een handicap nergens zo sterk gescheiden van dat voor andere kinderen als in Nederland. Al sinds 1901, toen de leerplicht werd ingevoerd, gaat deze groep naar het speciaal onderwijs, op een andere plek dan waar hun vriendjes onderwijs volgen. En dat is sindsdien zo gebleven. Dat constateert internationaal onderzoek van de EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities – Europese vereniging van dienstverleners voor personen met een handicap).

VN-verdrag

In het VN-verdrag Handicap staat in artikel 24 juist dat onderwijs van hoge kwaliteit een kinderrecht is, ook voor kinderen met een handicap. In Portugal en Italië wordt het meest inclusieve onderwijs bereikt. Ieder(in) hielp mee aan het onderzoek.

Zo staat te lezen dat in Nederland door het huidige systeem veel kinderen thuis belanden. Dat hangt samen met de autonomie van scholen: zij mogen een kind weigeren door te zeggen dat ze de nodige ondersteuning niet kunnen bieden. Reguliere en speciale scholen kunnen door regels in Nederland ook niet bij elkaar. De financieringsregels stimuleren reguliere scholen zo niet om kinderen met een handicap op te nemen. Samenwerkingsverbanden moeten passend onderwijs organiseren, maar worden gevormd uit de lokale schoolbesturen, wat leidt tot grote regionale verschillen.

Positief voorbeeld: Hoeksche Waard

Samenwerkingsverband Hoeksche Waard wordt in het onderzoek aangehaald als positief voorbeeld. Hier worden speciaal en regulier onderwijs wel bij elkaar aangeboden. Van leraren wordt verwacht dat ze voor alle kinderen les willen geven. Negatieve aannames over kinderen met een handicap worden bestreden, onder andere met training. Een team van experts staat klaar voor ondersteuning van leraren.

Deze punten komen terug in de adviezen van de onderzoekers. Daarnaast moeten scholen zelf geld krijgen om ondersteuning te organiseren aan leerlingen en moet dat losgekoppeld worden van een diagnose. Ook moeten ouders en leerlingen deelnemen aan besluitvorming en beter geïnformeerd over beleid, acties en individuele onderwijsplannen. Tot slot moet er meer aandacht voor komen in de opleiding van leraren.

Bekijk hier het hele onderzoek (Engelstalige publicatie).

Omslagfoto van het EASPD-rapport Transition from Special Education to Inclusive Education Systems

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.