Enquête

Loopt u(w kind) wel eens tegen problemen aan bij, bijvoorbeeld op school of in de hulpverlening?

Balans is een vereniging die de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag, versterkt.

Door belangenbehartiging, uitwisseling van kennis én ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

Wij onderzoeken in hoeverre onze onderwerpen en activiteiten (nog) aansluiten bij de behoeften van ouders.

Wilt u onze enquête invullen? Het duurt tussen de 5 en 10 minuten.

Bent u professional, betrokken bij ouders en bij de onderwerpen van Balans? Dan horen wij uw mening ook graag.

De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij om ons aanbod te evalueren en waar nodig aan te passen.

Link website:

https://nl.surveymonkey.com/r/2M8VQR9

vast bedankt!!

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019