Scroll Top
Tijdelijke handreiking met criteria voor doorverwijzing naar dyslexiezorg i.v.m. corona (Demo)

Tijdelijke handreiking met criteria voor doorverwijzing naar dyslexiezorg i.v.m. corona

Vereniging Balans kreeg de afgelopen tijd regelmatig vragen van ouders die zich zorgen maken over de lees- en spellingproblemen van hun kind door de gevolgen van corona. Door bijvoorbeeld de tijdelijke sluiting van de scholen dit jaar. En doordat ook nu het onderwijs anders moet worden georganiseerd.  Denk bijvoorbeeld aan de ‘bubbel’ in de school om onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken.

Gevolgen lees- en spellingsonderwijs

Dit alles heeft ook gevolgen gehad voor het lees- en spellingonderwijs. Kinderen die uitvallen op toetsen, krijgen normaal ondersteuning op niveau 2 en 3. Zo nodig kunnen de ouders een aanvraag doen voor dyslexiezorg. Veel scholen hebben dit nu niet of minder kunnen realiseren.

Voor doorverwijzing naar de dyslexiezorg, moet door de school aan de hand van de ondersteuning die zij bieden worden onderbouwd dat het lees- of spellingprobleem ernstig is. Er moet op drie meetmomenten zijn getoetst en een E of V- zijn gescoord. En de hardnekkigheid moet worden aangetoond met de extra ondersteuning op niveau 3. Niet alle scholen kunnen nu aan de criteria voor doorverwijzing voldoen. Terwijl er misschien wel vermoed wordt dat een leerling mogelijk dyslexie heeft. Hierdoor kan het langer duren voor een kind dyslexiebehandeling krijgt.

Tijdelijke handreiking

Nu heeft het Nederlands Kwaliteitsinstituut (NKD) een Handreiking Tijdelijke Aanpassing Toelatingscriteria Diagnostiek Dyslexie Covid-19 gemaakt. Hierin staan adviezen voor gemeenten, onderwijs en dyslexiezorg over het omgaan met deze uitzonderlijke situatie.

Volgens deze adviezen kunnen gemeenten, onderwijs en zorg tijdelijke afspraken maken.

  1. Een leerling kan dan, ondanks dat nog niet aan de criteria is voldaan, worden doorverwezen voor dyslexie onderzoek en zo nodig behandeling.
  2. Er wordt dan nog geen dyslexieverklaring afgegeven. Maar wel gestart met behandeling.
  3. Na 12 weken vindt er verplicht een tussenevaluatie plaats. Wanneer een kind verrassend veel vooruit is gegaan, wordt de behandeling gestopt. Wel geeft de behandelaar een advies mee voor goede ondersteuning op school.
  4. Wanneer uit de tussenevaluatie geen verrassend grote vooruitgang blijkt, wordt alsnog de dyslexieverklaring afgegeven.

Wij zijn blij met deze handreiking. Op deze manier kan de vertraging naar passende hulp voor kinderen met leesproblemen worden beperkt. Wel willen we benadrukken dat de handleiding van het NKD een advies is aan gemeenten voor het tijdelijk aanpassen van de toegangsprocedure tot dyslexiezorg, wanneer de hierboven beschreven situatie van toepassing is. Dit betekent niet dat iedere gemeente ook volgens deze handreiking zal werken. In de gesprekken met school en/of gemeente, kun je hier natuurlijk wel naar verwijzen.

Eerdere berichten over dyslexie in Coronatijd

Balans schreef eerder samen met het NKD en Dyslexiecentraal een berichtgeving voor ouders over leesproblemen of dyslexie in Coronatijd. Met bijvoorbeeld adviezen over het omgaan met de extra ondersteuning. Dit bericht lees je hier.

Lees hier het hele dossier over dyslexie op onze website.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Of een andere vraag over leesproblemen of dyslexie? Bel dan met BalansAdvies! Elke maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur op telnr. 030-2255050. Of stel je vraag 24/7 via het contactformulier.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.